پربازید

ویدیو

کووید-19

اگر ماموران سرشماری در خانه تان را زدند تعجب نکنید

اگر از سازمان آمار کانادا به شما زنگ زدند تعجب نکنید؛ موضوع به سرشماری امسال مربوط می شود.

امسال نوبت سرشماری سراسری کانادا  2001 Census  بود.

سازمان آمار از مدتها قبل با ارسال نامه همه ساکنان ا در جریان گذاشته و نحوه شرکت در سرشماری را توضیح داده. تاکنون میلیونها نفر در سرشماری  امسال شرکت کرده اند. طبق قانون شرکت در سرشماری برای کسانی که توسط سازمان  آمار انتخاب می شوند الزامی است.

 سازمان آمار این هفته به همه یادآوری کرد که هر چه زودتر اقدام کنند و به صورت آنلاین به سوالات سرشماری پاسخ دهند ؛ در غیر این صورت از مشاهده مامور سرشماری مقابل درب منزل خود تعجب نکنند.

اواخر این ماه

ماموران سازمان آمار از هفته آینده شروع به تماس تلفنی با کسانی می کنند که هنوز به پرسشنامه پاسخ نداده اند، و به آنها یادآوری می کنند که پرسشنامه را پر کنند و اگر سوالی دارند،بپرسند.

اما اگر باز هم پرسشنامه پر نشود، نمایندگان سازمان آمار به منازل مراجعه می کنند .البته آنها به دلایل بهداشتی که همه خوب می دانیم چیست، وارد خانه ها نخواهند شد.بلکه  در خارج خانه با اعضای خانواده مصاحبه می کنند و هنگام مصاحبه هم ماسک می زنند و هم فاصله فیزیکی را رعایت می کنند. سازمان آمار می گوید تا کنون میلیونها نفر پرسشنامه های سرشماری امسال را تکمیل کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19