پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر تقاضای وام مسکن می کنید!

شهروند عزیزی تلفن فرمودند که برای وام ملکی که خریداری کرده اند به آشنایی که مشاور وام است مراجعه و اکنون پس از دو ماه هنوز وامشان تصویب نشده و مشاور آشنای وام هر هفته بهانه ای می آورد، یک هفته کارمند بانک مرخصی بوده، هفته بعد رئیس کارمند مرخصی رفته و … هر دفعه بهانه ای و دادن اطمینان که نگران نباشند وامشان تصویب شده است. اما اکنون یک هفته بیشتر به پایان قرارداد نمانده ولی شهروند تلفن کننده هنوز وام تصویب شده ای را ندیده اند و از بنده نظر می خواستند.

از شهروندان عزیز بار دیگر خواهش می کنم که برای خرید خانه که برگترین سرمایه گذاری شماست دوست بازی و قوم و خویش بازی را تنها زمانی انجام دهید که از تجربه و تخصص آنها اطلاع و اطمینان داشته باشید. اگر آشنایی در این کار دارید البته که باید از او استفاده کنید اما اگر او تخصص و تجربه کافی نداشته باشد نه تنها شما را مدتها سرگردان می کند بلکه نهایتا ممکن است معامله ای انجام شود که هزاران دلار به ضرر شما باشد و یا اینکه نهایتا اعصاب شما و خانواده تان را داغان و یا نهایتا وامی نداشته باشید و یا با هزاران دلار تفاوت نرخ، وامتان گرفته شود.

آقای محترمی که تلفن فرموده بودند بار دیگر تلفن کردند که امروز روز پایان قراردادشان است و هنوز مشاور آشنای! وام به ایشان دلگرمی می دهد که یک روز اصطلاحا Extension بگیرید و فردا وامتان تصویب و به وکیل ابلاغ و پول از طرف بانک به وکیل ارسال می شود.

شهروندان عزیز زمانی که شما برای وام به یک مشاور وام مراجعه می فرمایید و مدارک خود را ارائه می کنید، در صورتی که مشاور مربوطه همان روز آن را برای یک موسسه مالی ارسال کند، 24 ساعت و یا حداکثر 48 ساعت بعد وام تصویب می شود. در موارد بسیار نادری ممکن است تصویب به بیشتر از 48 ساعت زمان نیاز داشته باشد. بهر حال از زمانی که تقاضای شما برای موسسه مالی فرستاده می شود که عموما حداکثر 24 ساعت پس از تقاضای شما از مشاور وام است در صورتی که پس از 48 ساعت وام شما تصویب نشده است مسئله را جدی تلقی کنید و ببینید مشکل کجاست.

مسئله دومی که حتما باید توجه دقیق بفرمایید این است که زمانی که وامی توسط هر موسسه مالی، بدون استثناء تصویب می شود تا حداکثر 10 روز پس از آنها امضا شده آن توسط مشتری باید به موسسه مالی عودت شود. بنابر این اگر مشاور شما تلفنی به شما اطلاع داد که وامتان تصویب شده اما از ارائه آن به شما برای امضا و داشتن یک کپی امتناع می کند باز مطمئن باشید مشکلی در کار است.

توجه بعدی آن است که قبل از امضا حتما یک کپی از وام را از مشاور وام تقاضا کنید اگر چه وظیفه اوست که آن را بدون درخواست شما تقدیمتان کند. با کمال تاسف برخی از دادن کپی تصویب وام به مشتریهای خود خودداری می کنند.

توجه فرمایید که نه تنها یک کپی از تصویب وام را باید شما داشته باشید بلکه مدارک دیگری را هم همزمان با امضای آن باید امضا کنید. فراموش نفرمایید که کپی وامتان را بلافاصله به دفتر وکیل خود ببرید تا او از شرایط وام آگاه و کارهای مربوط به نهایی کردن قراردادتان را بتواند در فرصت کافی انجام دهد.

در هنگام تصمیم برای خرید خانه اگر به مراحلی که در زیر خلاصه می کنم توجه بفرمایید از بسیاری مشکلات بعدی که باعث ایجاد کابوس برای شما و خانواده تان خواهد شد جلوگیری خواهید کرد.

  1. به یک مشاور وام صدیق، باتجربه و اطمینان شده مراجعه فرمایید. در نتیجه این مشاوره شما خواهید دانست که آیا می توانید وام بگیرید، اگر می توانید چه مبلغی است و اقساط آن چقدر است.
  2. به یک وکیل مراجعه فرمایید. با کمال تاسف مراجعه به وکیل که باید در اولویت قرار داشته باشد برای بعضی در مرحله آخر و روزهای آخر انجام می شود که دیگر جایی برای راهنمایی شما و جلوگیری از اسراف و هدر رفتن دهها و صدها هزار دلار نیست.
  3. نهایتا با آگاهی از شرایط خودتان که چه مبلغ می توانید وام بگیرید و چه مبلغ پیش پرداخت دارید و تا چه قیمتی می توانید خرید کنید با دقت و مشورت و آگاهی از تجربه و تخصص مشاور املاک، اقدام به خرید نمایید.

شهروند فوق که مشخص بود آقای بسیار محترمی هم هستند به خاطر استفاده از مشاور آشنا چنان اعصاب ناراحتی پیدا کرده بودند که لرزش و ارتعاش صدایشان نگارنده را واقعا ناراحت کرد و من مطمئن هستم که اگر مشاوری در طول دو ماه نتوانسته وامی برای ایشان بگیرد در 24 ساعت آینده هم نخواهد توانست. ایشان نه تنها ممکن است سپرده خود را از دست بدهند بلکه فروشنده هم شاکی خواهد شد.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19