پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر المپیک توکیو یکسال عقب نیفتد، کانادا در آن شرکت نمی‌کند

اگر المپیک توکیو در تابستان برگزار شود، تیم کانادا در آن شرکت نخواهد کرد.

کمیته المپیک کانادا روز یکشنبه گفت اگر بازیهای المپیک توکیو یکسال عقب نیفتد  تیم کانادا در آن حضور نخواهد یافت.

طبق برنامه قبلی قرار بوده است المپیک امسال در ۲۴ جولای در توکیو افتتاح شود.

کمیته بین‌المللی المپیک گفته تصمیم نهایی  را چهار هفته دیگر اعلام می‌کند. این گفته کمیته بین‌المللی المپیک با انتقادات فراوانی روبرو شده. این احتمال وجود دارد که کمیته بین‌المللی المپیک بازیها را فقط چند ماه عقب بیندازد، اما کانادا خواهان یکسال تعویق استبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19