پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثر کانادایی‌ها بر این باورند که مهاجرت به بحران مسکن دامن می‌زند

نظرسنجی جدید Leger نشان می دهد که اکثر کانادایی‌ها بر این باور هستند که مهاجرت بیشتر به بحران مسکن دامن می‌زند.

این نظرسنجی نشان داد که حدود سه چهارم پاسخ‌دهندگان موافق بودند که افزایش تعداد مهاجران به بازار مسکن و سیستم مراقبت‌های بهداشتی فشار وارد می‌کند.

حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان (۶۳ درصد) اعلام کردند که حجم تازه‌واردان بر سیستم‌های آموزشی کشور نیز فشار می‌آورد.

همچنین برخی از کانادایی‌ها بر این باروند که مهاجرت مزایایی نیز به دنبال دارد. حدود سه چهارم پاسخ‌دهندگان معتقدند که مهاجرت به تنوع فرهنگی کشور کمک می‌کند و ۶۳ درصد گفتند که ورود مهاجران جوان به نیروی‌کار و پایه مالیاتی کمک می‌کند؛ پایه مالیاتی  به هر چیزی گفته می‌شود که ضریب مالیاتی بر روی آن اعمال می‌گردد و تاثیر مستقیمی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارد. یعنی هر چقدر که پایه مالیاتی و نرخ مالیاتی بیشتر باشد، درآمد مالیاتی دولت نیز بیشتر خواهد بود.

این نظرسنجی دریافت که امسال نسبت کانادایی هایی که می گویند می خواهند این کشور از مهاجران بیشتری نسبت به گذشته استقبال کند در مقایسه با مارچ ۲۰۲۲، از ۱۷ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، افراد زیادی بر این باورند که کانادا باید از مهاجران کمتری استقبال کند و این تعداد از ۳۹ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

کریستین بورک، معاون اجرایی Leger، می‌گوید که به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کانادایی‌ها مهاجرت را با مشکلاتی مانند قیمت مسکن مرتبط می‌دانند.

به گزارش گلوبال نیوز، طبق برنامه ریزی های انجام شده، کانادا در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ هزار نفر اقامت دائم اعطا خواهد کرد.

لیبرال‌های فدرال بر این باورند که افزایش جمعیت کشور به رفع کمبود نیروی کار و پیری جمعیت کمک می کند. آنها همچنین استدلال کرده اند که مهاجران می توانند به ساخت خانه هایی که کانادایی ها به شدت به آن نیاز دارند کمک کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=196780بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19