پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثر کاناداییها نگران از هم پاشیدگی کامل آمریکا

کاناداییها بسیار نگران اوضاع آمریکا هستند و دلشوره نتایج انتخابات این کشور را دارند.

نزدیک به چهار سال است که اکثریت مردم دنیا، کشورها و سرانشان، و تحلیلگران سیاسی پیوسته دلشوره داشته اند نکند دونالد ترامپ دست به اقدامی غرق کننده بزند. بعضی از تحلیلگران نظیر نوآم چامسکی فیلسوف و زبان شناس شهیر پیوسته هشدار داده و خطر جنگ هسته‌ای تمام عیار را گوشزد کرده اند.

در هفته ها و روزهای اخیر نگرانی ها بیشتر متوجه اوضاع نابسامان داخلی آمریکا شده. کاناداییها نیز با بیم و امید چشم انتظار نتایج انتخابات سوم نوامبر هستند.

چقدر نگران؟

موسسه نظرسنجی Leger روز سه‌شنبه نتیجه جدیدترین نظرسنجی اش را اعلام کرد که نشان می‌دهد: بسیاری از کانادایی‌ها بیم آن دارند که اگر انتخابات روز سوم نوامبر برنده قطعی و روشنی نداشته باشد آمریکا به طور کامل از هم بپاشد. این نظرسنجی می‌گوید:

ـ ۷۷ درصد کاناداییها می‌ترسند که در چند روز آینده شهرهای آمریکا دچار شورشهای خیابانی شهروندان شوند.

ـ ۷۲ درصد  نگرانند که دونالد ترامپ در صورت شکست نتیجه انتخابات را قبول نکند.

ـ ۶۸ درصد نگران فروپاشی کامل سیستم سیاسی آمریکا و آغاز دوره ای از هرج و مرج های اجتماعی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی کانادا گفت کاناداییها با حیرت و وحشت اخبار انتخابات آمریکا را تماشا می‌کنند. وی گفت: «مثل آن است که شاهد سوختن سقف همسایه تان باشید.»

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=131910بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19