پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثر زنان پس از مرخصی زایمان به سر کار باز می‌گردند

بر اساس داده های جدید مرکز آمار کانادا، اکثر مادرانی که به دلیل زایمان از محل کار خود مرخصی گرفته اند، دوباره به سر کار می روند یا قصد دارند به همان شغل قبلی خود بازگردند. مرکز آمار روز چهارشنبه دو گزارش در مورد والدین شاغل در کشور منتشر کرد.

یکی از گزارش ها نشان داد که 91 درصد مادران مورد بررسی، پس از مرخصی زایمان در سال 2019 به همان شغل قبلی بازگشته‌اند در حالی که 9 درصد قصد داشتند برای کارفرمای دیگری کار کنند.

گزارش دوم نشان داد که در 68 درصد از کل خانواده‌های دارای فرزند خردسال در سال 2021، هر دو نفر شاغل هستند در حالی که نرخ اشتغال مادران دارای فرزند خردسال در خانواده‌های تک والدی به 62 درصد رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ اشتغال مادران 25 تا 54 سال با فرزندان زیر شش سال از 32 درصد در سال 1976 به 72 درصد در سال های 2019 و 2021 افزایش یافته است.

در سال 2021، کبک در بین استان‌ها، تعداد بیشتری از زوج‌های شاغل با فرزندان خردسال و تعداد بیشتری از مادران مجرد شاغل با فرزندان خردسال را داشت.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که پاندمی کووید-19 بر اشتغال تأثیر داشته است، به طوری که میزان درآمد زوج ها در از فوریه 2020 تا اپریل 2020، زمانی که موج اول پاندمی آغاز شد، 12 درصد کاهش یافت. این ارقام بین ماه می و سپتامبر 2021 به سطح قبل از پاندمی بازگشت.

به همین ترتیب، نرخ اشتغال مادران مجرد با فرزندان زیر شش سال از فوریه 2020 تا اپریل 2020 از 65 درصد به 16 درصد کاهش یافت و سپس بهبود یافت.

نرخ اشتغال مادران در خانواده های تک والدی با فرزندان زیر شش سال از 65 درصد در فوریه 2020 به 16 درصد در اپریل 2020 کاهش یافت تا اینکه مجددا بهبود یافت.

در این گزارش آمده است: «این یافته‌ها حاکی از آن است که در زمان شروع پاندمی کووید-19، الگوی اشتغال خانواده‌های دارای فرزند کمتر از 6 سال دستخوش تغییراتی شده اما این تغییرات موقتی بوده است».

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=196407بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19