پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثر دریافت کنندگان واکسن استرازنکا که دچار لختگی خون شده اند زن بودند

مسئولان بهداشتی در آلمان بار دیگر استفاده از واکسن آکسفورد استرازنکا را برای افراد زیر 60 سال متوقف کردند.

گزارشها حاکی است که 31 مورد لختگی خون در افرادی که اخیرا این واکسن را تزریق کرده اند دیده شده.

به گزارش کندین پرس این لختگی ها غیر معمول توصیف شده و 9 نفر از این افراد جانسپرده اند. همه افرادی که دچار لختگی خون شده اند به جز دو نفر، زن بوده و 20 تا 63 سال سن داشته اند. مسئولان پزشکی آلمان گفته اند همه کسانی که این واکسن را دریافت کرده اند مطمئن باشند که این واکسن حفاظت خوبی در مقابل ویروس کرونا ایجاد می کند.

در پی دریافت گزارشاتی از ایجاد لختگی خون در کسانی که در اروپا واکسن استرازنکا دریافت کرده اند، چندین استان کانادا استفاده از این واکسن را برای افراد زیر 55 سال متوقف کرده اند. تا کنون هیچ موردی از لختگی خون در کانادا گزارش نشده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید: بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19