پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثریت کانادایی ها نمی‎خواهند کانادا بعد از ملکه، سلطنتی بماند

خارج شدن بارابادوس از سایه سلطنت بریتانیا و تبدیل شدن آن به جمهوری در روزهای اخیر، ارتباط کانادا با سلطنت بریتانیا را دوباره به میان کشانده است.

موسسه نظرسنجی انگس رید Angus Reid صبح سه شنبه با انتشار نتایج نظرسنجی تازه گفت اکثریت کانادایی ها از مرگ ملکه غمگین خواهند شد ولی مایل نیستند بعد از مرگ او کانادا سلطنتی بماند.

ملکه الیزابت امسال ۹۵ ساله شد. موضوع سلامتی ملکه در ماههای اخیر زیر ذره بین بوده. او اخیرا یکی دو بار به بیمارستان برده شد.

به گفته موسسه انگس رید مسئله باقی ماندن یا نماندن کانادا در چارچوب سلطنت بریتانیا بار دیگر مورد بحث محافل است.

در این نظرسنجی اخیر:

ـ ۵۲ درصد معتقدند که کانادا نباید برای همیشه سلطنتی بماند.
ـ فقط ۲۵ درصد می خواهند کانادا برای همیشه سلطنتی  بماند.
ـ پنج سال پیش بیش از ۴۰ درصد کانادایی ها معتقد بودند که کانادا باید همیشه سلطنتی بماند.

حکومت کانادا در حال حاضر حکومت سلطنتی است: Constitutional Monarchy

در این حکومت مقام سلطنت از طریق نماینده خود که فرماندار کل Governor General کاناداست بر تصمیمات و قوانین نظارت عالیه دارد.

تا وقتی ملکه زنده باشد آیا از سلطنتی ماندن کانادا ،سوگند وفاداری به ملکه، تصویر او روی پولها و ریاست او بر حکومت کانادا حمایت می کنید یا با آن مخالفید؟ (Angus Reid Institute)
آیا خانواده سلطنتی را مناسب دوران کنونی می دانید؟ (Angus Reid Institute)
اکثریت کانادایی ها با ادامه سلطنت پس از مرگ ملکه مخالفند:

ـ پنجاه و پنج درصد از ترتیب کنونی حکومت در کانادا تا زمانی که ملکه الیزابت دوم زنده است حمایت می کنند.

سال آینده هفتادمین سالی خواهد بود که ملکه الیزابت رئیس حکومت کاناداست.

کانادایی ها رابطه بسیار بهتری با ملکه دارند تا با ساختار سلطنت:

ـ پنجاه و شش درصد کانادایی ها گفته اند که مرگ ملکه آنها را غمگین خواهد کرد.
ـ نوزده درصد گفته اند که مرگ ملکه اثری بر احساسات آنها نخواهد داشت.

اکثریت کانادایی ها می گویند با گذر زمان سلطنت موضوعیتش را از دست می دهد، و یا از دست داده است.

بیشترین مخالفت با سلطنت در کبک مشاهده می شود که ۷۲ درصد گفته اند که کانادا دیگر نباید سلطنتی بماند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159122بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19