پربازدید

ویدیو

کووید-19

اکثریت آمریکایی ها و کانادایی ها معتقدند که عصر آمریکا به پایان رسیده

در آستانه نطق سالانه رئیس جمهور آمریکا، مؤسسه انگس رید Angus Reid نتیجه نظرسنجی تازه خود را منتشر کرد که همزمان در آمریکا و کانادا انجام شده.

نتیجه این نظرسنجی، حاکی از ناراضی بودن آمریکایی ها و همسایگان شمالی آنها از وضعیت دموکراسی در ایالات متحده است.

انتخابات آزاد؟

اکثریت آمریکایی ها (۵۸ درصد) معتقدند که آزادی و مساوات در انتخابات آمریکا کمتر شده.

۶۶ درصد معتقدند که قدرت در این کشور به طور فزاینده ای از دسترس مردم عادی خارج شده.

۶۷ درصد معتقدند که قانون به طور برابر در مورد شهروندان اجرا نمی شود.

پنجاه درصد معتقدند که حفاظت از حقوق بشر در آمریکا کمتر شده.

نظر کانادایی ها

در همه موارد بالا، که ارکان اصلی دموکراسی آمریکایی محسوب می شوند، حداقل شصت درصد کانادایی ها هم همین نظر را، در مورد دموکراسی متزلزل آمریکا، داشته اند.

نظر آمریکایی ها و کانادایی ها درباره وضعیت آمریکا
مقایسه کانادایی ها با آمریکایی ها

بر اساس این نظرسنجی، هفتاد درصد آمریکایی ها معتقدند که دولت فدرال آن کشور به مسائل مهم مردم اهمیت نمی دهد. در کانادا ۵۹ درصد چنین نظری را درباره دولت فدرال کانادا دارند.

آیا آمریکا امن است؟

طبق این نظرسنجی، فقط ۳۲ درصد آمریکایی ها جامعه آمریکا را جامعه ای دلسوز می دانند.

فقط سی و سه درصد معتقدند که آمریکا نقش مثبتی در صحنه بین المللی بازی می کند.

چهل و سه درصد آمریکایی ها، آمریکا را در مجموع کشور امنی می دانند.

آیا عصر آمریکا به پایان رسیده؟¬
پایان عصر آمریکا

بر اساس این نظرسنجی، سه پنجم مردم در هر دو سوی مرز معتقدند که دوران آمریکا به عنوان قدرت مسلط جهان به پایان رسیده و یا به زودی به پایان می رسد.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=161499بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19