پربازدید

ویدیو

کووید-19

اپیدمی سرخک در ونکوور و موضوع سی و سه دانش آموز

سی و سه دانش آموز دو مدرسه فرانسوی زبان در مرکز ماجرای اپیدمی سرخک هستند که در ونکوور شیوع پیدا کرده. به این دانش آموزان دستور داده شده در خانه بمانند و به مدرسه نیایند زیرا یا نتوانسته اند مدرکی برای اثبات واکسیناسیونشان نشان دهند، و یا از واکسن زدن خودداری می کنند. 

دپارتمان بهداشت ساحلی ونکوور می گوید در این دو مدرسه هشت مورد تایید شده از سرخک گزارش شده.

دکتر تریزا تَم، افسر مسئول بهداشت عمومی کانادا، می گوید سرخک بیماری جدی و بسیار مسری است که می توان با واکسیناسیون از آن مصون ماند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19