پربازدید

ویدیو

کووید-19

اپلی کیشنِ کمک به سینیورهای انتاریو

دولت انتاریو از روز دوشنبه 30 نوامبر 2015 کار دریافت اپلی کیشن برای کمک به فعال ماندن سینیورها را آغاز کرد.

نمایندگان گروههای سینیور، سازمانهای غیرانتفاعی، شهرداری ها، مراکز محلی برای ارائه خدمات به سینیورها و گروههای بومیان، می تواند برای دریافت این کمک اپلی کیشن پر کنند.

این کمک Seniors Community Grants خوانده می شود.

دولت انتاریو 2 میلیون دلار برای این امر اختصاص داده است.

بعضی از پروژه هایی که مشمول دریافت این کمک می شوند عبارتند از:

  • برنامه های افزایش دانش مالی سینیورها
  • برنامه های بهداشتی و تغذیه نظیر کلاسهای رقص برای سینیورها
  • سفرهای روزانه هفتگی

اطلاعات بیشتر: www.ntario.ca/seniorsبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19