پربازدید

ویدیو

کووید-19

اوِردوزهای مشکوک در منطقه هانتزویل انتاریو

منطقه ییلاقی هانتزویل در شمال تورنتو گرفتار اوِردوزهای مشکوک شده.

در فاصله پنجشنبه تا شنبه گذشته حداقل هفت مورد اُوِردوز (بیش مصرفی) از منطقه هانتزویل Huntsville به پلیس گزارش شده که دو مورد آن منجر به مرگ گردیده.

واحدهای مختلف پلیس مشغول تحقیق درباره این موارد مشکوک هستند.

پلیس گفته است که با کسب اطلاعات بیشتر مردم را در جریان خواهد گذاشت. پلیس در عین حال از کسانی که اطلاعاتی درباره این اوردوزها دارند خواسته که تماس بگیرند.

هانتزویل منطقه ای است زیبا و ییلاق نشین در دو ساعتی شمال تورنتو.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19