پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین نمایشگاه خزندگان در تورنتو

اولین نمایشگاه خزندگان در تورنتو که به مناسبت سال ۲۰۲۰ برگزار می شود.

این روز را کنار خزندگان بگذرانید و با آنها بیشتر آشنا شوید.

همراه با غرفه های گوناگون و سرگرم کنند.

 

It’s the very first Reptile Expo in Toronto for 2020! Join us for a day of reptile appreciation. All your favourite vendors and enthusiasts will be there!

When: Sunday January 26, 2020

 9:00 am – 4:00 pm

Where: The International Centre

6900 Airport Rd, Mississauga

Cost: $8.00 – $12.00

Tickets available on website.

More Info: reptileexpo.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=110493بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19