پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین موارد ابتلا به اومیکرون در منطقه تورنتوی بزرگ

اولین موارد ابتلا به سویه اومیکرون در کلانشهر تورنتو روز پنجشنبه شناسایی شدند.

دو واحد بهداشت عمومی تورنتوی بزرگ یکی در منطقه دورهام Durham و دیگری در منطقه هالتون Halton موفق شدند دو مورد ابتلا به سویه اومیکرون را شناسایی کنند.

هر دو این موارد در روز پنجشنبه شناسایی و اعلام شدند.

یکی از این دو نفر از ساکنان دورهام است که با شخصی که از جنوب آفریقا برگشته در تماس نزدیک بوده. واحد بهداشت عمومی منطقه هالتون Halton Public Health نیز ضمن شناسایی یک مورد ابتلا به سویه اومیکرون گفت فرد مبتلا به تازگی از سفر نیجریه برگشته، و دو نفر که با وی در تماس نزدیک بوده اند نیز مشکوک به ابتلا به اومیکرون هستند که بررسی در مورد آنها ادامه دارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159283بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19