پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین بیمارستان صحرایی انتاریو پذیرش بیمار را شروع کرد

اولین بیمارستان صحرایی جنوب انتاریو که در دوران پندمیک ساخته شده، شروع به پذیرش بیمار کرد. این بیمارستان صحرایی در اراضی بیمارستان جوزف برنت در برلینگتون ساخته شده.

پندمیک کرونا این روزها فشار سنگینی را متوجه بیمارستانهای انتاریو کرده و پذیرش بیماران در این بیمارستان صحرایی تا اندازه ای فشار بیمارستانهای دیگر را کم می کند. این بیمارستان از روز دوشنبه پذیرش بیماران را شروع کرد. ترتیب پذیرش بیمار در این بیمارستان به این صورت است که بیمارستانهای جنوب انتاریو که با ازدیاد بیمار مواجه هستند آن دسته از بیمارانی را که درمانشان جواب داده و حالشان شروع به بهبود کرده، برای مراقبت های بعدی به این بیمارستان می فرستند. اعزام این بیماران پس از مشورت با خانواده هایشان انجام می شود.

در روزهای اخیر به طور متوسط روزی 1200 بیمار مبتلا به کووید در بیمارستانهای انتاریو بستری بوده اند که نزدیک به یک چهارم آنها در بخشهای آی سی یو به سر می برند.

برلینگتون در منطقه پیل در یکساعتی غرب انتاریو واقع است. منطقه پیل بعد از تورنتو بیشترین تعداد مبتلایان به کووید را داشته است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19