پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین برف سنگین در تورنتوی بزرگ

ریزش اولین برف سنگین در جنوب انتاریو و تورنتوی بزرگ، ساکنان این مناطق را با دشواریهایی روبرو کرد.

صبح سه شنبه ساکنان شهرهای مختلف جنوب انتاریو پاروها را به دست گرفتند و اولین برف روبی سال را انجام دادند.

ریزش برف تا روز چهارشنبه به صورت ایستگاهی ادامه یافت در مجموع از ده سانتی متر تا 25 سانتی متر برف نصیب نقاط مختلف شد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19