پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولویت بستری شدن در آی سی یو به کدام بیماران داده می شود؟

پر شدن تخت های بیمارستانی یکی از بزرگترین نگرانی های مسئولان بهداشت و درمان استان انتاریو است. داگ فورد نخست وزیر انتاریو دو هفته قبل هنگام صدور دستور “در خانه بمانید”، تاکید کرد که اگر جلوی پندمیک به سرعت گرفته نشود، بیمارستانها از بیمار پرخواهند شد.

هم اکنون  تعداد بیماران بستری در بخشهای آی سی یو بالا رفته. تا ده ماه قبل تعداد بیماران مبتلا به کرونا که در بخشهای آی سی یو بستری بودند بین 100 تا 150 نفر بود ولی این رقم اکنون به بالای 300 نفر رسیده. سوال این است که اگر تعداد بیماران نیازمند بستری همچنان زیاد شود، و بخشهای آی سی یو در بیمارستانهای انتاریو پر شوند، اولویت بستری شدن به چه کسانی داده شود؟

مرکز فرماندهی و مدیریت کووید در انتاریو سندی را توزیع کرده که در آن معیار های بستری کردن بیماران در بخشهای آی سی یو، در شرایط کمبود تخت، مشخص شده. به گزارش کندین پرس در این سند سه معیار اصلی تعیین شده که پرشکان بر اساس این سه معیار نمره خواهند داد و جمع این نمرات، شانس بیماران را برای زنده ماندن مشخص می کند و بر همین اساس بیماران برای بستری شدن در بخشهای آی سی یو اولویت بندی می شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19