پربازدیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...کووید-19اوج گیری استعفاها توسط دستیاران ترامپ

در پی حوادث روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، تعداد رو به افزایشی از مقامات دولت ترامپ یکی پس از دیگری استعفا می کنند.

این افراد که تا همین روز چهارشنبه در خدمت دستگاه اداری ترامپ بودند می گویند ” دیگر بس است” و ” دیگر قابل تحمل نیست”.

میک مولوانی رئیس سابق کارکنان کاخ سفید یکی از این افراد است. او که به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ایرلند شمالی خدمت می کرد از مسئولیت خود استعفا کرد و گفت:” دیگر نمی توانم به کار ادامه دهم.”

دامنه استعفاها به افرادی که برای ملانیا ترامپ همسر ترامپ  “بانوی اول آمریکا” کار می کنند نیز کشیده شده.

استفانی گریشام رئیس کارکنان “بانوی اول” نیز استعفایش را تقدیم کرد. او در گذشته مسئول بخش رسانه های کاخ سفید بود.

لیندسی گراهام

شوری آش به قدری زیاد شده که سر آشپز هم جا زد. لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه که از نزدیکترین یاران دانلد ترامپ بود، لب به شکایت گشود و گفت:”دیگر بس است!”

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...پربازدیدکووید-19