پربازدید

ویدیوکووید-19

اهدای عضو در کانادا

اهدای عضو Organ Donation  از جمله اقدامات خداپسندانه و خیر خواهانه است که میتواند جان افرادی را نجات دهد …

در سال 2006 به ازای هر یک میلیــون جمعیت، 17 فرد زنده در کانادا عضو اهدا میکردند اما در سال 2010 این آمار به 16.3 نفر کاهش پیدا کرد. البته همین آمار در سال 2001 برابر 14 نفر اهدا کننده بود.
گفته میشود هزینه سالیانه دیالیز هر بیمار کلیوی معادل 60000 دلار است اما هزینه پیوند کلیه 23000 دلار بهمراه 6000 دلار هزینه دارو سالیانه میباشد.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19