پربازدید

ویدیو

کووید-19

انسداد یکهفته ای کانال سوئز ”قطعا“ ورود و خروج کالا به بندر مونتریال را مختل می کند

 روز دوشنبه خبر رسید که کشتی غول آسایی که از تقریبا یکهفته قبل در داخل کانال سوئز به گل نشسته بود از گل و لای رها شده و در آب شناور گشته. نزدیک یک هفته طول کشید تا کشتی باری عظیمی که کانال سوئز را مسدود کرده بود از گل رها شده و دوباره شناور شود.این انسداد طولانی قطعا بر ورود کالاها به کانادا اثر می گذارد.

به گفته مسئولان بندر مونتریال، نزدیک به 25 درصد بارگیریهای این بندر از طریق کشتی هایی انجام می شود که از کانال سوئز عبور می کنند.

سخنگوی بندر مونتریال روز یکشنبه به کندین پرس گفت این بندر ”به طور قطع“ می داند که کشتی هایی که از طریق کانال سوئز و سپس اروپا عازم کانادا هستند با تاخیر وارد می شوند. مسدود شدن کانال سوئز بیشترین تاخیر را بر کشتی هایی می گذارد که از آسیا می آیند.

ملانی نادیر Melanie Nadeau سرپرست روابط عمومی بندر مونتریال به کندین پرس گفت  نزدیک  به 25 درصد بارگیری های بندر مونتریال به کشتیهایی مربوط می شود که از کانال سوئز عبور می کنند.

بیشترین اقلامی که از آسیا وارد کانادا می شوند عبارتند از لباس، لوازم الکترونیک و مواد ومصالح ساختمانی.

دست اندر کاران صنعت ساخت و ساز کانادا از مدتی قبل با گرانی مصالح و مواد ساختمانی رو به رو بوده اند، و حال با تاخیر ورود این اقلام به علت مسدود شدن کانال سوئز، بعید نیست که قیمت اقلام باز هم افزایش پیدا کند.

بیشترین اقلامی که کانادا به آسیا صادر می کند نیز عبارتند از غلات، خمیر کاغذ ، کاغذ، و محصولات جنگلی. به گفته مسئولان بندر مونتریال هنوز زود است که بتوان آثار منفی مسدود شدن کانال سوئز را با ارقام مشخص کرد.

بندر کبک سیتی

در بندر کبک سیتی به نظر نمی آید که اوضاع به جدیت بندر مونتریال باشد. حداقل برای کوتاه مدت بعید است که مسدود شدن کانال سوئز تاثیری بر فعالیتهای بندر کبک سیتی داشته باشد.

در واقع حمل و نقل کالا به بندر مونتریال و از بندر مونتریال بیشتر با کانتینر انجام می شود ،در صورتیکه رفت آمد کالاها به بندر کبک سیتی اغلب به شکل مواد جامد و مایع است که با کشتی های تانکردار انجام می شود.

تا ظهر یکشنبه تعداد کشتی هایی که منتظر باز شدن کانال سوئز در صف بودند به 320 فروند رسیده بود که بزرگترین صف انتظار کشتی ها در تاریخ تجارت بین الملل است.

مشخصات کانال سوئز

کانال سوئز دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل  می کند و خط جداکننده آفریقا از آسیاست. این کانال در فاصله سالهای 1859 تا 1869 احداث شد. کانال سوئز 193 کیومتر طول دارد. در سال 2020 تقریبا 18500 کشتی از این کانال عبور کردند که برابر است با به طور متوسط روزی 51 فروند.

بندر مونتریال

بندر مونتریال یکی از مهمترین بنادر حمل و نقل با کانتینر در جهان است که محرای اصلی حمل بارهای کانتینری به تورنتو، استانهای مرکزی کانادا و بخشهای میانه و شمال شرقی آمریکاست. مسیر کشتیرانی به بندر مونتریال کوتاه ترین راه حمل کانتینر از اروپا و دریای مدیترانه به انتاریو و ایالتهای باختر میانه Midwest آمریکا و بالعکس است.

در سال 2019 بیش از دو هزار کشتی باری به این بندر رفت و آمد داشتند که قریب به 40 میلیون تن کالا را جا به جا کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19