پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

انجمن پزشکان امرجنسی خواستار شفافیت بیشتر نحوه توزیع واکسن شد

نحوه توزیع واکسن کووید در کانادا چگونه است؟ انجمن پزشکان امرجنسی کانادا خواهان شفافیت شد. این انجمن می خواهد بداند که چه کسانی برای دریافت واکسن در اولویت هستند و چرا.

این انجمن خواست که اولویت به آنهایی داده شود که از افراد به شدت بیمار و یا افراد مظنون به بیماری کووید مراقبت می کنند.

انجمن پزشکان امرجنسی کانادا می گوید بسیاری از پرشکانی که در مناطق غیر شهری و کامیونیتی های کوچک خدمت می کنند هنوز واکسینه نشده اند ولی پزشکان و مراقبانی که در مناطق شهری هستند اگرچه تماسهای کمتری با بیماران داشته باشند واکسن را دریافت کرده اند.

این انجمن طبق  بیانیه ای که روز چهارشنبه صادر کرد از نحوه توزیع واکسن راضی نیست و می گوید که تاکنون ضابطه های اخلاقی در توزیع واکسن، آنگونه که قول داده شده بود، رعایت نشده است.

به گفته انجمن، بسیاری از پزشکان نمی دانند که چه زمانی واکسینه خواهند شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138381بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19