پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتقال جسد دو نفر از اقوام اولیه که قومشان منقرض شده به کانادا

بعد از 200 سال، دو جسد متعلق به یکی از اقوام اولیه کانادا از اسکاتلند به کانادا بازگردانده می شود. به گزارش کندین پرس، این دو نفر به قوم Beothuk تعلق داشته اند که در نیوفاندلند کانادا سکنی داشته اما اکنون منقرض شده اند. 

موزه ملی اسکاتلند دوشنبه 21 ژانویه اعلام کرد جسد این دو نفر به موزه تاریخ کانادا در اتاوا منتقل می شود. دولت کانادا در اوایل 2018 به طور رسمی خواستار بازگرداندن این دو جسد شده بود. 

اسامی این دو نفر چنین است: 

-Nonosabasut

-Demasduit

در گذشته نیز روسای اقوام اولیه کانادا و مقامات دولت کانادا خواستار بازگرداندن این دو جسد شده بودند. 

آنگونه که به ثبت رسیده، آخرین بازمانده از قوم Beothuk زنی بوده به نام Shawnadithit که در سال 1829 در سنت جان نیوفاندلند درگذشته. 

دو جسدی که قرار است به کانادا بازگردانده شوند در سال 1828 توسط شخصی در نیوفاندلند پیدا شد. این فرد دو جسد را به نزد مربی اسکاتلندی خود فرستاد و تاکنون آنجا بوده اند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88828بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19