پربازدید

ویدیوکووید-19

انتشار تمبر یادبود نوروز توسط کانادا پست

اداره پست کانادا به مناسبت نوروز، تمبر یادبود منتشر می کند.

جزییات بیشتر این خبر، قرار است در یک کنفرانس رسانه ای در روز شنبه 14 مارچ اعلام شود. دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل در پارلمان انتاریو به نمایندگی از طرف کمیته انتشار تمبر یادبود نوروز، از همه رسانه ها دعوت کرده است در کنفرانس خبری 14 مارچ حضور یابند.

کنفرانس مذکور در رستوران شیراز واقع در 9737 خیابان یانگ برگزار می شود.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19