پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتخابات درون حزبی لیبرال نقطه عطفی بر نقش جامعه ایرانی ـ کانادایی

در واپسین روزهای تابستان سال گذشته چند تن از افراد سرشناس جامعه ایرانی کانادایی برای رقابت در انتخابات درون حزبی لیبرال اعلان آمادگی کردند تا برای کسب کاندیداتوری این حزب در انتخابات پارلمان فدرال در سال 2015 تلاش کنند.در طی این مدت نامزدها در هر دو منطقه ویلودیل و ریچموندهیل از هر فرصتی استفاده کردند تا جامعه ایرانی کانادا را با لزوم و نحوه مشارکت سیاسی در این کشور آشنا سازند. فارغ ازاینکه چرا بعنوان یک جامعه مهاجر باید در سیاست کشورجدید فعالانه مشارکت کنیم، در اینجا به این مساله می پردازیم که چرا انتخابات درون حزبی لیبرال در این دوره از حساسیت ویژه ای برای جامعه ایرانیان کل کانادا برخوردار است.

باتوجه به شرایط سیاسی و اجتماعی موجود شاید به جرات بتوان گفت که آرزوی داشتن نماینده ای ایرانی کانادایی در پارلمان فدرال از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیکتر شده؛ آرزویی که در صورت عدم هوشیاری جامعه ایرانی می تواند برای سالها دور از دسترس بماند. از جمله عواملی که انتخابات درون حزبی لیبرال را در این دوره برای جامعه ایرانی کانادا به فرصتی استثنایی تبدیل کرده عبارت است از:

1) سیاست های محافظه کارانه دولت هارپر در سالهای اخیرکه نه تنها به منافع جمعی ایرانیان کانادا صدمه زده بلکه کل جوامع مهاجر را برای تغییر وضع موجود به تکاپو انداخته است. نتیجه احتمالی این وضعیت برای مناطق مهاجر نشینی مانند ویلودیل و ریچموندهیل رای قاطع به حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو در انتخابات اکتبر سال 2015خواهد بود. حال در صورت موفقیت کاندیداهای ایرانی کانادایی در انتخابات جاری درون حزبی لیبرال کاندیدای برنده بطور طبیعی بواسطه رای این جوامع مهاجراز شانس بسیار بالایی برای ورود به پارلمان فدرال برخوردار خواهد شد.

2) دولت محافظه کار در سالهای اخیر به بهانه خصومت با سیاستهای دولت ایران دست به اقداماتی زده که منافع جمعی کانادایی های ایرانی تبار را به خطر انداخته است. این سیاستها موجب انسجام هر چه بیشتر جامعه ایرانی ـ کانادایی بر روی منافع جمعی خود شده و تمایلی بی سابقه برای مشارکت سیاسی در کانادا بوجود آورده است. عطش انتخاب نماینده ای آشنا به مسائل جامعه ایرانی ـ کانادایی که از منافع جمعی آنها دفاع کند شانس موفقیت در انتخابات پیش رو را بشدت افزایش داده است.

3) بعلاوه در این دوره حزب لیبرال تصمیم دارد که کاندیداهای خود را بوسیله یک انتخابات درون حزبی تعیین کند؛ روشی که عملا شانس انتخاب اقلیتها را بتوسل رای جوامعشان بطور چشمگیری افزایش داده است.گواه این نظر پیروزی چشمگیر جامعه چینی کانادا در منطقه داون ولی نورث است که تمام محاسبات سیاسی را به هم زده است. بنابراین در صورت از دست رفتن این فرصت استثنایی و بخصوص در صورت انتخاب نماینده ای لیبرال در انتخابات 2015 برای دو منطقه ویلودیل و ریچموندهیل، احتمالا امکان حضور نمایندگانی از طرف جامعه ایرانی کانادایی در این دو منطقه برای سالها از بین خواهد رفت.

4) از طرف دیگر در میان کاندیداهای ایرانی کانادایی شرکت کننده در این رقابت نام افرادی با اعتبار، علاقه مند به منافع جمعی، شناخته شده در جامعه ایرانی کانادایی دیده می شود که زمینه مشارکت را برای این جامعه محیا کرده است.

5) در نهایت صرف حضور گسترده جامعه ایرانی ـ کانادایی در انتخابات درون حزبی لیبرال و حمایت آنان از این حزب موجب ایجاد رابطه ای استراتژیک بین این جامعه و حزب لیبرال خواهد شد که از هم اکنون خود را برای رهبری کانادا آماده می سازد. این رابطه در بلند مدت زمینه گسترش نفوذ و مشارکت جامعه ما را فراهم خواهد کرد.

بنابراین با توجه به حساسیت کارزار انتخاباتی لیبرال و تاثیرات بلند مدت نتیجه آن بر جامعه ایرانی کانادا مشارکت گسترده اعضای ایرانی حزب لیبرال (کسانی که فرم عضویت لیبرال را پر کرده اند) در انتخابات محل سکونتشان ضرورتی است که می تواند نقطه عطفی برای نقش سیاسـی و اجتماعی شان در کشور کانادا باشد.

داریوش غفاری طاریبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19