پربازدید

ویدیوکووید-19

انتخابات اخیر و اعداد و ارقام

  • تعداد کرسی های پارلمان کانادا: 338 کرسی
  • تعداد زنانی که برای نمایندگی در پارلمان کانادا انتخاب شدند: 88 نفر
  • تعداد کسانی که برای اولین بار به نمایندگی انتخاب شدند: 197 نفر
  • تعداد کرسی هایی که حزب نیودمکرات در غرب کانادا برد: 20 کرسی
  • تعداد کرسی هایی که حزب نیودمکرات در استان کبک برد: 16 کرسی
  • تعداد آرایی که برایان اسپرول کانادیدای مارکسیست ـ لنینیست از حوزه برنابی در بریتیش کلمبیا دریافت کرد: 39 رای (کمترین تعداد آرای یک کاندید)
  • تعداد کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت کردند 1792 نفر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19