پربازدید

ویدیوکووید-19

انتاریو: کرونا در یک نگاه

تعداد مبتلایان جدید در انتاریو همچنان زیر یکصد نفر در روز است.

تعداد افراد بستری در بیمارستان کمتر شده.

در 24 ساعت گذشته مرگ جدیدی در انتاریو گزارش نشد.

ارقام کرونا در 24 ساعت منتهی به بامداد پنجشنبه 13 آگوست به شرح زیر بود:

– تعداد مبتلایان جدید روزانه: 78 نفر (در این رقم هنوز آمار تورنتو اضافه نشده).

– جمع تعداد مبتلایان تا امروز: 40367 نفر

– تعداد مرگهای جدید: صفر

– جمع تعداد مرگها تاکنون: 2787 نفر

– تعداد تستهای انجام شده در روز چهارشنبه: 29626 نفر

– تعداد افراد بستری در بیمارستانها کاهش یافته

– تعداد افراد بستری در آی سی یو و متصل به ونتیلیتور ثابت مانده.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19