پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو نرسهای تعلیم دیده در خارج را استخدام می کند

کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت که این استان نرسهای تعلیم دیده در خارج را استخدام می کند.

وزیر بهداشت گفت از نرسهای تعلیم دیده در خارج در بیمارستانها و مراکز مراقبت دائم استفاده خواهد شد. بیمارستانها و مراکز مراقبت دائم با کمبود شدید نیروهای درمانی مواجه شده اند زیرا عده زیادی از کادر درمان به علت ابتلا به امیکرون و یا برای قرنطینه کردن خود، قادر به حضور در سر کار نیستند.

کریستین الیوت گفت که دولت انتاریو و وزیر بهداشت به اتفاق کالج پرستاری انتاریو The College of Nurses of Ontario مشغول کارند تا شرایط به کارگیری نرسهای تحصیلکرده در خارج را تسهیل کنند.

این نرسها قرار است به صورت تیمی تحت نظارت پزشکان یا نرسهای رسمی Registered nurses کار کنند.

تا کنون بیش از ۱۲۰۰ نرس تعلیم دیده در خارج برای همکاری اپلای کرده اند که احتمالاً تا چند هفته دیگر مشغول کار در بیمارستانها خواهند شد.

کمبود پرستار و تخت

وزیر بهداشت انتاریو روز سه شنبه اطمینان داد که نرس و تخت به اندازه کافی فراهم خواهد شد. او  گفت هم اکنون ۶۰۰ تخت در بخشهای آی سی یو خالی هستند و در صورت نیاز پانصد تخت دیگر می توان اضافه کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159926بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19