پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو می خواهد بین دو دوز واکسن چهار ماه فاصله بیندازد

استان بریتیش کلمبیا تصمیم گرفته میان دوزهای اول و دوم واکسن کووید چهار ماه فاصله بیندازد.

انتاریو نیز می خواهد به همین روش روی آورد ، از دولت فدرال اجازه خواسته است.

به گفته دکتر بانی هنری مسئول ارشد بهداشت عمومی بریتیش کلمبیا  کمیته ملی مشورتی ایمن سازی قرار است بیانیه ای صادر کند که در راستای تصمیم دولت بریتیش کلمبیا خواهد بود.

وزیر بهداشت انتاریو نیز از دولت فدرال اجازه خواسته تا در اینجا هم  فاصله بیشتری بین تزریق دو دوز واکسن انداخته شود. او در این درخواست گفته شواهد  امن بودن فاصله بیشتر  بین دو دوز واکسن  روز به روز بیشتر می شود.

کانادا تا کنون سه واکسن فایزر، مدرنا و استرازنکا را برای استفاده مورد تائید قرار داده که دو واکسن فایزر و مدرنا  در دو دوز تزریق می شوند. در دستور العملهای اولیه گفته شده که دو دوز  باید با فاصله سه هفته از هم تزریق شوند.

کمبود واکسن در ماههای گذشته موجب شد که در بسیاری از مناطق بین دو دوز فاصله بیشتری بیفتد.

 این فاصله چقدر می تواند بیشتر شود ؟  این موضع مورد بحث کارشناسان بوده است.

علت اصلی ایجاد فاصله بیشتر، عدم دریافت به موقع واکسنهای مذکور بوده.

دکتر بانی هنری می گوید  اطلاعات مشابهی از استان کبک و کشورهایی مثل بریتانیا و یا اسرائیل دریافت شده که نشان می دهد چهار ماه فاصله بین تزریق دو دوز واکسن مشکلی ایجاد نمی کند.

او می گوید افزایش این فاصله به چهار ماه اجازه می دهد که همه ساکنان بریتیش کلمبیا تا ماه جولای دوز اول را دریافت کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19