پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو فاصله برای دریافت دوز دوم را کوتاه می کند

انتاریو فاصله بین دو وز واکسن را کم می کند.

در ماههای اول امسال، پس از آنکه تحویل واکسن به کانادا با تاخیر مواجه شد، برخی استانها از جمله انتاریو تصمیم گرفتند فاصله بین دو دوز واکسن را تا 16 هفته افزایش دهند.

از ابتدای ماه می تحویل واکسن به کانادا سرعت گرفت.

و حالا که واکسن بیشتری در اختیار است، استان انتاریو تصمیم گرفته فاصله بین دو دوز را کم کند، و این کار را از هفته آینده از گروه سنی هشتاد سال به بالا شروع می کند.

تا کنون حداقل 65 درصد بزرگسالان انتاریو اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند و همین امر کمک می کند که انتاریو بتواند فاصله بین دو دوز را کاهش دهد.

چقدر کم می شود؟

تصمیم مسئولان در انتاریو این است که فاصله بین دو دوز را برای واکسنهای مدرنا و فایزر تا 28 روز کاهش دهند؛ البته این بستگی به موجودی واکسن در ماههای آینده دارد.

برای کسانی که در دوز اول واکسن استرازنکا دریافت کرده اند این فاصله 12 هفته خواهد بود؛ اگرچه هنوز منتظر دستور العمل دولت فدرال هستند تا مشخص شود آیا برای دوز دوم این افراد می توان از واکسن دیگری استفاده کرد یا خیر

زمان دریافت دوز دوم به اختیار افراد است: می توانند نوبت قبلی شان را حفظ کنند، و یا برای دریافت دوز دوم در فاصله کمتر، نوبت بگیرند. افراد هشتاد سال به بالا می توانند از هفته آینده برای دریافت دوز دوم نوبت بگیرند.

افراد هفتاد سال به بالا از هفته 14 جون می توانند برای دوز دوم نوبت بگیرند.

زمان دریافت نوبت دوز دوم برای بقیه گروهای سنی بعدا اعلام می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146650بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19