پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو سن قانونی برای ماری جوانا را 19 سال اعلام کرد

دولت لیبرال انتاریو روز چهارشنبه اول نوامبر لایحه ماری جوانا را به مجلس قانونگذاری انتاریو تقدیم کرد.

در صورت تصویب این لایحه، انتاریو حدود 150 فروشگاه مستقل (تا سال 2020) برای فروش ماری جوانا ایجاد می کند. 40 فروشگاه تا جولای 2018 باز می شود که تا جولای 2019 به 80 محل می رسد.

همچنین سن قانونی برای استفاده، خرید، در اختیار داشتن و کشت ماری جوانا در انتاریو 19 سالگی خواهد بود.

همچنین نوجوانان زیر 19 سال در صورت نقض این قانون به جای سیستم قضایی به سیستمی برای آموزش و آگاهی سپرده خواهند شد.

طبق این لایحه همچنین مصرف ماری جوانا در مکانهای عمومی، مراکز کاری و داخل اتومبیل ها ممنوع خواهد بود ـ مثل مشروبات الکلی.

قرار است ماری جوانا در سراسر کانادا از اول جولای 2018 قانونی شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19