پربازید

ویدیو

کووید-19

انتاریو روزی چند نفر را می تواند واکسن بزند؟

در انتاریو تاکنون 45 درصد جمعیت بزرگسال حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند. با ورود مقادیر بیشتری از واکسن در این هفته و هفته های آتی، دولت انتاریو قصد دارد تا آخر ماه می این میزان را به 65 درصد برساند.

 در هفته های اخیر به طور متوسط روزی 97 هزار نفر از ساکنان انتاریو واکسن دریافت کرده اند. رکورد واکسن تزریق شده در انتاریو به چهارشنبه پنج می تعلق دارد که 141 هزار دوز تزریق شد.

انتظار می رود در طول سه هفته ای که از ماه می باقی مانده انتاریو چهار میلیون دوز واکسن دریافت کند.

سه هفته قبل مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت  با دریافت مقادیر بیشتر، انتاریو می تواند تا روزی 500 هزار دوز واکسن تزریق کند.

تا کنون 5.5 میلیون دوز واکسن در انتاریو تزریق شده. از مجموع میلیونها نفری که تا کنون واکسن را دریافت کرده اند تا کنون فقط 2200 نفر بعد از دریافت واکسن به کرونا مبتلا شد اند.

تورنتو

به گفته دکتر ایزاک بوگاش از کمیته توزیع واکسن انتاریو، تورنتو می تواند روزی 57 هزار دوز تزریق کند. این در صورتی قابل انجام است که همه کلینیکهای بیمارستانی، کلینیکهای سیار و موقت، داروخانه ها و پزشکان خانواده در  تزریق واکسن مشارکت کنند.

در منطقه پیل که بعد از تورنتو بیشترین تعداد مبتلایان روزانه را دارد، می توانند تا روزی 32 هزار دوز تزریق کنند.

بعضی از کارشناسان نظیر دکتر بوگاش معتقدند که انتاریو  در عمل می تواند روزی 150 هزار دوز تزریق کند.

سرعت 150 هزار دوز در روز در انتاریو معادل  سرعت واکسیناسیون در ایالات متحده در روزهای اخیر است(با توجه به جمعیت 330 میلیونی آمریکا و جمعیت 14.5 میلیونی انتاریو.)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19