پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو در 24 ساعت: 87 مرگ ، 11 هزار دوز واکسن

تعداد واکسن های تزریق شده در انتاریو به 265 هزار دوز رسید.

انتاریو روز جمعه 2662 ابتلای جدید و 87 مرگ جدید ناشی از کووید را گزارش کرد. از 2662 مورد ابتلای جدید، 779 مورد به تورنتو و 228 مورد به منطقه یورک تعلق دارد.

ارقام جدید انتاریو

 • تعداد مبتلایان جدید: 2662 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 250.226 نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 87 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 5701 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده جدید: 71000 نفر
 • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 11168 دوز
 • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 264985 دوز

ارقام ابتلاهای جدید به تفکیک شهر ها

 • تورنتو : 779 نفر
 • منطقه پیل: 542 نفر
 • منطقه یورک: 228 نفر
 • منطقه واترلو : 128
 • وینزور – اسکس: 118 نفربیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19