پربازدید

ویدیوکووید-19

انتاریو در پی ممنوع کردن سیگارهای خوش طعم

سیگارهای خوش طعم که با طعم آب نبات Candy – Flavoured عرضه می شوند محبوبیت خاصی در بین مردم بویژه جوانان پیدا کرده اند.

بوی این سیگارها آزار دهنده نیست و افراد را به خود جذب می کند. France Gelinas نماینده حزب نیودموکرات انتاریو پیشنهاد کرده که قانونی وضع شود و این سیگارها را ممنوع کند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19