پربازدید

ویدیوکووید-19

انتاریو در اجلاس تغییرات آب و هوای سازمان ملل

این روزها کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان است.

از انتاریو نیز گلن موری وزیر محیط زیست و تغییر آب و هوای انتاریو در همین اجلاس شرکت دارد تا خط مشی های انتاریو برای برخورد با این چالش بزرگ را شرح دهد. بزرگترین چالش انتاریو، حذف نیروگاههای تولید برق از ذغال سنگ بوده است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19