پربازدید

ویدیوکووید-19

انتاریو بسوی شفاف کردن قرارداد های تلفن های موبایل

به منظور حمایت بیشتر از استفاده کنندگان از تلفن های موبایل، دولت دالتون مک گینتی McGuinty در روز پنجشنبه سوم ماه می 2012، لایحه ای را به مجلس انتاریو تقدیم کرد که سبب می شود که قراردادهای تلفن موبایل و خدمات Wireless را مجبور میکند که شفاف و بدون هزینه های غافلگیرانه باشند. این قانون در صورت تصویب به از بین بردن تعجب مصرف کنندگان زمانی که قبض تلفن خود را دریافت میکنند، کمک میکند.


اگر لایحه پیشنهاد شده: Wireless Services Agreements Act 2012 به تصویب برسد، مقرّر خواهد کرد که تمامی قراردادها به زبان ساده نوشته شوند. همچنین سرویس هایی که در مقابل هزینه ثابت ماهیانه ارایه می گردند و یا سرویس هایی که منجر به هزینه های بالا تر خواهند شد، باید جزء به جزء در قراداد نوشته شوند. ارایه دهندگان خدمات Wireless نیز قبل از اینکه قردادهای موجود را تجدید و یا اصلاح کنند باید رضایت مصرف کننده را جلب نمایند. مصرف کنندگان همچنین می توانند قرارداد خود را باطل کنند، گرچه قبل از باطل کردن آن، هزینه مشخص شده برای لغو کردن قرارداد را باید بپردازند. این قانون شش ماه بعد از اینکه تصویب بشود، به اجرا گذاشته خواهد شد و بر روی قراردادهای جدید و قردادهایی که موجود هستند تاثیر خواهد گذاشت.

اتاق خبر انتاریو

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19