پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو برای 28 روز ”تعطیل“ می شود

چند روزی بود که افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در انتاریو نگرانی ها را برانگیخته بود.

روز چهارشنبه زمزمه ای شنیده شد که انتاریو دوباره تعطیلیها را اجباری می کند.

چهارشنبه غروب داگ فورد نخست وزیر  استان به مردم گفت که منتظر خبر جدید باشند. او سپس با اعضای کابینه اش جلسه ای چند ساعته داشت.

چهارشنبه شب دیگر روشن شده بود که دولت قصد دارد محدودیتهای جدیدی اعمال کند.

بالاخره  دیروقت چهارشنبه موضوع قطعی شد:”دولت انتاریو برای مدت 28 روز سراسر استان انتاریو را دوباره در وضعیت “shutdown” قرار می دهد.“

 به گفته منابع آگاه، اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که دوباره باید محدودیتهای از نوع لاک دان را در استان برقرار کنند. آنها گفتند جزئیات لاک دان سراسری روز پنجشنبه اعلام می شود.

بعدازظهر پنجشنبه همه منتظر کنفرانس خبری فورد بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید: بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19