پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو با ۶۳۹ ابتلای جدید در روز دوشنبه

نمودار تعداد مبتلایان روزانه انتاریو همچنان دچار نشیب و فراز است.

تعداد مبتلایان جدید در روز دوشنبه ۶۳۹ نفر گزارش شد. انتاریو روز یکشنبه ۷۲۲ بیمار جدید و در روز جمعه گذشته ۶۵۰ بیمار جدید داشت.

روز دوشنبه مرگ جدیدی گزارش نشد.

خانم کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو گفت ۵۱۵ نفر از ۶۵۰ بیمار جدید به طور کامل واکسینه نشده و یا سابقه واکسیناسیون آنها روشن نیست.

صبح دوشنبه ۱۵۱ بیمار کرونا در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند که ۸۲ نفر آنها به ونتیلاتور متصل بودند.

در روز یکشنبه ۲۲۵۸۹ دوز واکسن در انتاریو تزریق شد.

جمع واکسن تزریق شده در انتاریو به ۲۰.۴ میلیون دوز رسیده.

تاکنون ۸۲ درصد از جمعیت ۱۲ سال به بالای انتاریو حداقل یک دوز و ۷۵ درصد نیز هر دو دوز را دریافت کرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153844بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19