پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو از مرز ۱۴۰۰ عبور کرد

کرونا در انتاریو یک پله دیگر بالا رفت و از رده ۱۳۰۰ وارد رده ۱۴۰۰ شد. روز چهارشنبه ۱۴۲۶ ابتلای جدید و ۱۵ مرگ جدید ناشی از کرونا در انتاریو گزارش شد. تاکنون تعداد مبتلایان روزانه انتاریو از مرز ۱۴۰۰ عبور نکرده بود.

بالاترین تعداد ابتلا کماکان به تورنتو و منطقه پیل تعلق دارد. تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک نیز برای اولین بار به ۱۸۰ نفر رسید.

 

ارقام جدید کرونا در انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۴۲۶ نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۸۸۲۰۹ نفر

ـ تعداد مرگ های جدید: ۱۵ نفر

ـ جمع تعداد مرگ ها تاکنون: ۳۲۷۵ نفر

ـ تعداد تست های انجام شده در روز سه شنبه: ۳۶۷۰۷ نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۴۲۴ نفر (۸۸ نفر از این افراد در بخش آی سی یو بستری هستند)

تعداد مبتلایان به تفکیک شهرها

ـ تورنتو: ۴۶۸ نفر

ـ منطقه پیل: ۳۸۴ نفر

ـ منطقه یورک: ۱۸۰ نفر

ـ منطقه دورهام: ۶۳ نفر

ـ همیلتون: ۶۲ نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19