پربازدید

ویدیو

کووید-19

امید تازه برای کسانی که نای شان آسیب دیده

پزشکان جراح در نیویورک لوله نای زن 56 ساله ای را که به شدت اسیب دیده بود با لوله نای جدید عوض کردند.

بیمار که سونیا سین نام دارد از کارکنان بخش امداد است که به علت بیماری آسم، نای او به شدت اسیب دیده بود.

عمل پیوند در ماه ژانویه انجام شد ولی این زن روز دوشنبه توانست برای اولین بار بدون وسایل کمکی تنفس کند. در طول دو ماه و نیم گذشته او هیچ مشکلی نداشته. آژانسی که بر عملهای پیوند عضو در آمریکا نظارت می کند می گوید که این اولین عمل پیوند نای windpipe در آمریکا بوده است.

پزشکان می گویند این عمل موفقیت آمیز راه را برای کمک به آن دسته بیماران کووید که نای شان به علت استفاده از ونتیلیتور اسیب جدی دیده باز می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19