پربازدید

ویدیو

کووید-19

امید به تأثیر گذاری قرصهای فایزر در فرو خواباندن موج امیکرون در کانادا

قرصهای فایزر می توانند در فرو خواباندن موج کرونا تأثیر مستقیم داشته باشند به شرط آنکه سریعا در کانادا توزیع شوند.

به دنبال تأثیر قرصهای فایزر ویژه درمان کرونا کارشناسان امیدوارند که به زودی شاهد تأثیر این قرصها در کانادا باشیم. آنها فقط نگران سرعت کار هستند.

قرص فایزر برای کسانی توصیه می شود که ریسک شان برای بستری شدن یا مرگ به علت کرونا زیاد باشد.

این قرصها خوراکی هستند و گفته می شود که تأثیر بسیار بالایی در جلوگیری از بستری شدن و مرگ افرادی دارند که به موارد جدی بیماری کرونا دچار شده باشند.

اهمیت پنج روز اول

نکته مهم اینجاست که این دارو باید حداکثر در پنج روز نخست شروع بیماری به فرد بیمار رسانده شود.

سؤال اینجاست که آیا سیستم های بهداشت و درمان استانهای کانادا می توانند قرصها را با سرعت لازم به بیماران برسانند؟

مراحل نخست

به گفته کارشناسان، فرد مبتلا قبل از آنکه خوردن قرص را شروع کند باید ازمراحل زیر عبور کند:

ـ انجام تست و تأیید بیماری در او
ـ تأیید بیماری توسط پزشک و تجویز قرص
ـ دریافت قرص توسط بیمار و شروع به استفاده

سی هزار سری اول

کانادا پیشاپیش یک میلیون سری از این قرصها را سفارش داده که قرار است در هفته های آینده وارد کانادا شده و میان استانها و قلمروها توزیع شوند. گفته می شود که اولین محموله شامل ۳۰ هزار سری است. هر سری قرص برای درمان یک بیمار است.

سی هزار سری اول به تناسب جمعیت میان استانها تقسیم می شود. این قرصها باید سریعاً به بیماران پر ریسک، البته با تجویز پزشک، رسانده شوند.

کانادا نیاز دارد که هرچه سریعتر از قرصها استفاده کند. به گفته کارشناسان، روند رو به اوج پاندمی در کانادا بسیار نگران کننده است، و این قرصها می توانند تاثیر جدی در بهبود اوضاع داشته باشند به شرط آنکه سریعاً به بیماران واجد شرایط رسانده شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160129بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19