پربازدید

ویدیوکووید-19

امکان نمایش فیلم بحث انگیز در تورنتو

یک گروه در تورنتو می گوید درصدد است فیلم بحث انگیزی که پیامبر اسلام، را به عنوان یک مرد زن پرست و مجنون معرفی می کند، را در تورنتو بر روی پرده ببرد.
اما Ron Banerjee سخنگوی Canadian Hindu Advocacy می گوید هنوز نتوانسته مکانی برای نمایش این فیلم تهیه کند.

نمایش گزیده هایی از این فیلم، تظاهرات خشمگین مسلمانان در مصر، لیبی، یمن و بعضی دیگر از کشورها را به همراه داشته است.
سخنگوی این گروه هندو در تورنتو گفته که آنان قطعاتی از فیلم هایی که به مسیحیت و هندوها حمله می کنند را هم نمایش خواهند داد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19