پربازدید

ویدیو

کووید-19

امکان تخلیه انبوه در بی سی

همه چیز بستگی به وضعیت هوا دارد. دولت بی سی برای آمادگی، در سراسر استان اعلام وضعیت فوق العاده کرد و آماده باش داد تا اگر تخلیه مردم در مقیاس انبوه ضروری شود مراکز اسکان موقت آماده باشند.

تعداد آتش سوزیهای جنگلی چند روزی است که از مرز 300 مورد گذشته که اگر بارندگی نشود و هوا در چند روز آینده همکاری نکند این آتش سوزیها گسترده تر خواهند شد و تخلیه های بیشتری لازم خواهد شد به طوری که از امکان تخلیه انبوه صحبت می شود.

اعلام وضعیت فوق العاده برای این است که مراکز اسکان موقت آماده شوند و دولت نیز بتواند در صورت نیاز فرمان محدودیتهای مسافرتی بدهد و از هواپیماها و کامیونهای بخش خصوصی برای تخلیه مردم استفاده کند. تا کنون بیش از 40 دستور تخلیه صادر شده و 5700 نفر خانه هایشان را تخلیه کرده اند.

دود آتش سوزیهای شمال انتاریو

دود ناشی از آتش سوزیهای متعدد در جنگلهای شمال انتاریو  وشنبه شب به تورنتو و اتاوا رسید به طوری که سازمان محیط زیست برای ساکنان جنوب انتاریو اطلاعیه ویژه صادر کرد تا از کیفیت بد هوا مطلع شده و مراقب سلامت خود و اطرافیان آسیب پذیرشان باشند. علت کیفیت نامطلوب هوا دود آتش سوزیهای جنگلی شمال انتاریو بود. هوای آلوده به دود تا تورنتو، اتاوا و بخشهایی از جنوب کبک گسترش یافت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19