پربازدید

ویدیو

کووید-19

امسال ۱۰ درصد مردم تورنتو به بانک غذا مراجعه کردند

طبق یکی از گزارش‌های سالانه، مراجعه به بانک‌های غذا در تورنتو به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌طوری که در سال جاری از هر ۱۰ نفر یک نفر به بانک غذا مراجعه می‌کند، در حالی که در سال گذشته از هر ۲۰ نفر یک نفر به بانک غذا سر می‌زده است.

گزارش بانک غذای Daily Bread Food Bank که این هفته منتشر شد، نشان داد که بانک‌های غذا بیشترین افزایش سالانه مراجعه را داشته‌اند، به‌طوری که ۱۲۰ هزار نفر برای اولین بار از بانک غذا استفاده می‌کنند.

نیل هِدِرینگتون Neil Hetherington، مدیرعامل این بانک غذا گفت: «افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، تورم مواد غذایی و درآمد کم باعث شده تا افراد بیشتری به بانک‌های غذا مراجعه کنند.»

نکته کلیدی این گزارش تغییر جمعیت‌شناسی افرادی است که به بانک غذا سر می‌زنند. نیمی از مراجعه‌کنندگان یک فرد شاغل در خانواده دارند، ۵۹ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده‌اند و یک چهارم آنها نیز کودک هستند.

به‌گفته کارشناسان، بسیاری از بانک‌های غذا به ظرفیت کامل خود نزدیک م‌ شوند و منابع لازم برای ادامه دادن را ندارند. آنها بین کاهش خدمات یا بستن احتمالی درهای بانک غذا در آینده‌ای نزدیک، گیر کرده‌اند. بانک‌های غذا از تمام سطوح دولت می‌خواهند که برای کاهش فقر تلاش بیشتری کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=195735



بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19