پربازدید

ویدیو

کووید-19

امتحان جاده برای متقاضیان گواهینامه G آسان شد

دولت انتاریو به طور موقت تست رانندگی برای گواهینامه G را آسانتر می کند تا لیست انتظار متقاضیان امتحان جاده را کوتاه کند.

با شروع پاندمی کرونا در دو سال پیش امتحانات رانندگی در انتاریو دچار موانعی شد و بسته شدن مراکز امتحان گیری و محدودیتهای دیگر سبب ایجاد لیست بلند و بالایی از افراد منتظر امتحان شد.

وزارت حمل و نقل انتاریو گفت برای کوتاه کردن لیست انتظار، بعضی از مراحل تست جاده برای گواهینامه G (پایه یک) به طور موقت حذف می شود. این موارد شامل کارهایی می شوند که در مرحله امتحان G2 (پایه دو) نیز انجام شده اند نظیر پارک دوبل، دور زدن در سه حرکت، و توقف کنار جاده:

– Parallel Parking
– Three-Point Turns
– Roadside stops

 به گفته سخنگوی این وزارتخانه، مسیرهای رفتن به محل انجام تست جاده و برگشتن از آن نیز مستقیم و ساده تر می شود.

این تغییرات سبب می شود که امتحان جاده در مدت زمان کوتاهتری گرفته شود و تعداد بیشتری از متقاضیان بتوانند در هر روز امتحان دهند و لیست انتظار کوتاه شود.

آسانتر شدن تست جاده سبب می شود که تعداد نوبتهایی که برای هر روز داده می شود تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

این تغییرات در امتحان G2 حداقل تا ۳۱ مارچ برقرار خواهد بود اما شرایط انجام تست G2 مثل سابق خواهد بود.

وزارت حمل و نقل برای کوتاه کردن لیست انتظار از مدتی قبل بر تعداد مراکز تست گیری افزوده، و ۲۵۱ ممتحن اضافی استخدام کرده و ساعات امتحان گیری در هر روز را بیشتر و روزهای آخر هفته را هم فعال کرده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159914بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19