پربازدید

ویدیو

کووید-19

افغانهایی که با ارتش و سفارت کانادا همکاری کردند به کانادا آورده می شوند

به دنبال آمریکا، کانادا نیز اعلام کرد که مسیر پذیرش افغانهایی را که با نیروهای کانادایی در آن کشور همکاری می کردند هموار می کند.

از مدتها قبل نیروهای کانادایی که در افغانستان خدمت کرده اند به دولت کانادا فشار می آورند که راه پذیرش این دسته از افغانها را هموار کند.

در پی توافق آمریکا و طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شرایط دشواری برای افغان هایی که به عنوان پیمانکار ،مترجم و دستیار برای نیروهای آمریکا و کانادا کار می کردند پیش آمده و زندگی آنها در معرض تهدید طالبان قرار گرفته .

این روز ها نیروهای طالبان به سرعت در حال گسترش قلمروهای تحت کنترل خود هستند.

دولت فدرال کانادا علام کرد که علاوه بر مترجمان، افعانهایی که به عنوان آشپز، راننده و مشابه آن توسط سفارت کانادا در افعانستان اسخدام شده بودند نیز از تسهیلات ویژه مهاجرتی برخوردار خواهند شد. وزرای دولت کانادا گفتند که تیمهایی از کانادا هم اکنون در افغانستان مشغول شناسایی متقاضیان هستند. این وزرا نگفتند که این افغانها چگونه به کانادا آورده خواهند شد، زیرا نگران امنیت جانی آنها هستند.

زمان آمدن این متقاضیان نیز مشخص نشده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149173بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19