پربازدید

ویدیو

کووید-19

افسر پلیس ونکوور مرخصی بیماری می گرفت اما به مربیگری هاکی می رفت

یکی از افسران پلیس ونکوور Vancouver Police Department که مرتب اعلام بیماری می کرد تا به مربیگری هاکی بپردازد کارش را از دست داد.

به گفته واحد رسیدگی به شکایات پلیس ونکوور، این افسر در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ یعنی طی چهار سال، ۲۵ بار زنگ زده و اعلام بیماری کرده بود تا سرکار نرود ولی در عوض به زمین بازی هاکی می رفت تا مربیگری کند.

این افسر قبل از آنکه اخراج شود استعفا کرد ولی سوابق در پرونده او درج خواهد شد تا منعکس کننده رفتارهای او باشد.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19