پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش ۵۰ درصدی خشونت ها و کاهش ۳۰ درصدی مسافران در شبکه حمل و نقل عمومی تورنتو

گزارش جدید سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو حاکی است که میزان اعمال خشونت‌آمیز علیه مسافران این سیستم در سال گذشته به میزان تکان‌دهنده‌ای افزایش یافته.

بنابر این گزارش، میزان حوادث خشونت‌آمیز علیه مسافران سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو، نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۶ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۹ تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافته.

یادآور می‌شود که سال ۲۰۱۹ آخرین سال قبل از شروع پاندمی کرونا بود و در آن سال تعداد مسافران تی‌تی‌سی ۳۰ درصد بیشتر از حال حاضر بود.

نکته نگران‌کننده همین جاست، زیرا افزایش خشونت‌ها در سیستم تی‌تی‌سی در حالی صورت می‌گیرد که تعداد مسافران آن نسبت به گذشته تقریبا ۳۰ درصد کمتر است.

نکته دیگر این که تعداد حوادث خشونت‌آمیز در سال گذشته به طور ماه به ماه افزایش یافته. برای مثال، در ماه نوامبر ۱۰۰ حادثه خشونت‌آمیز و در ماه دسامبر ۱۴۵ حادثه خشونت‌آمیز در این سیستم رخ داده.

ماه گذشته پلیس تورنتو اعلام کرد که ۸۰ افسر دیگر بر تعداد نیروهای خود در تی‌تی‌سی می‌افزاید.

سازمان تی‌تی‌سی نیز ده‌ها نفر بر تعداد مأموران امنیتی و «سفرای سلامت» خود افزوده است.

با این وجود هنوز تعدادی حوادث جدی خشونت‌آمیز هر هفته در این سیستم روی می‌دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179008بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19