پربازید

ویدیو

کووید-19

افزایش کناره گیریها و استعفای نیروی کار در کانادا

کارفرمایان کانادایی می گویند تعداد کارکنانی که می خواهند شغل کنونی شان را ترک کنند زیاد شده.

با پیشرفت برنامه واکسیناسیون عمومی، و کم شدن محدودیتهای کرونا، بیزنسهای کانادایی آماده می شوند تا دور تازه ای از فعالیت را شروع کنند اما در همین حال تعداد کارکنانی که استعفای خود را تقدیم کارفرمایان می کنند رو به ازدیاد گذاشته.

استیو ناکس از کارشناسان منابع انسانی در مصاحبه با کندین پرس گفت کارفرمایان در سراسر کانادا با افزایش استعفاها از سوی نیروی کار رو به رو هستند.

استیو فاکس که برای موسسه منابع انسانی  Ceridian کار می کند می گوید بعضی از کارکنان از امتیاز کار کردن از خانه بهره بسیار برده اند و نمی خواهند به محل کار و اداره باز گردند؛ عده دیگری از نیروی کار نیز پس از گذراندن سالی پر استرس، می خواهند نوع شغلشان را به کلی عوض کنند.

سازمان رستورانهای کانادا می گوید بیش از هشتصد هزار نفر از کارکنان بخش غذا و رستوران کانادا در طول دوران پندمیک کارشان را از دست داده اند. به گفته این سازمان بعضی از کارکنان این صنعت که بیش از یکبار بیکار شده اند می خواهند به طور کامل این بخش را ترک کنند.

سازمان آمار کانادا در گزارشی که در ماه می منتشر کرد گفت 22 درصد بیزنسهای کانادایی موضوع نیروی کار در سه ماه آینده را چالشی­­­­­­­ می دانند.

بیست و پنج درصد بیزنسها معتقدند مشکل نیروی کار در ماههای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19