پربازدید

ویدیوکووید-19

افزایش کمک دولت انتاریو به آموزش عمومی

دولت انتاریو قصد دارد برای دهمین سال نیز مبلغ (Grants for Student Needs (GSN را برای سال 13 – 2012 به 11,189 دلار برای هر نفر افزایش دهد.

در صورت تصویب این افزایش، GSN از سال 2003 تاکنون 4,000 دلار افزایش خواهد یافت.
GSN مبلغی است که سالانه توسط دولت انتاریو به هیئت امنای مدارس پرداخت می شود تا کمکی برای تامین مخارج آموزش دانش آموزان شود. این مبلغ برای برنامه های آموزشی، دستمزد کارکنان و نگهداری امکانات مدارس هزینه می شود.
GSN برای سال تحصیلی 13 – 2012 حدود 21 میلیون دلار خواهد بود.

منبع: Minising of Education

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19