پربازید

ویدیو

کووید-19

افزایش فروش تولیدات صنعتی کانادا در ماه آگوست

فروش تولیدات صنعتی کانادا در ماه آگوست نیم درصد بیشتر شد

سهم چشمگیری از این افزایش به بخشهای پترولیوم و زغال سنگ تعلق دارد.

سازمان آمار کانادا گفت فروش تولیدات صنعتی در ماه آگوست به ۶۰.۳ میلیارد دلار رسید.

فروش این تولیدات در ماه جولای ۱.۲ درصد کاهش داشت.

بیش از ۶.۶ میلیارد دلار از این رقم به تولیدات پترولیوم و زغال سنگ تعلق داشت که ۷.۳ درصد بیشتر از ماه جولای بود.

در ماه آگوست ۵.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی فروخته شد که ۶.۳ درصد بیشتر از ماه جولای بود.

کاهش فروش

از سوی دیگر بخش اتومبیل کاهش فروش داشت.

فروش اتومبیل در ماه آگوست تقریبا ۳ میلیارد دلار بود که ۸.۷ درصد کمتر از ماه جولای بود.

محصولات چوب و الوار نیز ۱۷ درصد کاهش فروش داشت (۳.۳ میلیارد دلار) که علت اصلی آن کاهش قیمت چوب و الوار بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19